Статьи и обзоры nachodki.ru
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
Изображение недоступно
Slider

Відповідно до наявних ліцензій, акредитованих спеціальностей, коледж провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої та фахової передвищої освіти.

Увесь процес набуття здобувачами кваліфікацій реалізується через освітні (освітньо-професійні) програми, що становлять єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення визначених результатів навчання.

Освітні (освітньо-професійні) програми Кропивницького музичного фахового коледжу акредитовані та затвердженні у відповідному порядку.

У програмах поєднані кращі практики підготовки фахівців у сфері музичного мистецтво відповідної ланки, передбачена гнучкість освітньої траєкторії кожного здобувача, ґрунтовна теоретична підготовка, яка підкріплюється активною практичною діяльністю.

Освітня (освітньо-професійна) програма визначає:

  • вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
  • перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх вивчення (структурно-логічна схема);
  • кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;
  • очікувані результати навчання (компетентності, знання, уміння й навички), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня та кваліфікації.
© 2021 Кропивницький музичний фаховий коледж. Розроблено засобами Joomla! та Agethemes. Усі права захищені. Копіювання авторського контенту можливе тільки за наявності гіперпосилання на kmy.org.ua